Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Λιπασματοδιανομέας


Είναι μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να διασκορπιστεί το λίπασμα στην επιφάνεια του εδάφους, πριν την σπορά. 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας φυγοκεντρικός λιπασματοδιανομέας, πρόκειται για το πιο οικονομικό είδος διασποράς στερεού λιπάσματος επειδή καλύπτει μεγάλες επιφάνειες σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτός, αποτελείται από ένα δοχείο χωρητικότητας έως 800 κιλών. Στην απόληξη του υπάρχει ρυθμιζόμενη θυρίδα από την οποία οι κόκκοι πέφτουν σε ένα περιστρεφόμενο δίσκο ο οποίος τους διασκορπίζει. Ο δίσκος είναι συνδεδεμένος με τον άξονα μετάδοσης της κίνησης (P.T.O) του τρακτερ. Η ποσότητα του λιπάσματος εξαρτάται από τη ρύθμιση της θυρίδας και την επιλογή των στροφών του pto
Λιπασματοδιανομέας τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: