Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Καταστροφέας ή Στελεχοκόπτης ή Χορτοκοπτικό

Είναι γεωργικό μηχάνημα που συνδέεται στο σύνδεσμο τριών σημείων του τρακτερ και παίρνει κίνηση από το pto. Με την χρησιμοποίηση του,  καταστρέφονται - τεμαχίζονται και διασκορπίζονται τα χόρτα ενός χωραφιού καθώς και στελέχη των φυτών που παραμένουν στο χωράφι μετά την συγκομιδή (βλ. καλαμπόκι, βαμβάκι, κλπ).  Η χρήση του επιβάλλεται πριν αρχίσει η προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη καλλιέργεια, θεωρείται δε ενδεδειγμένη, επειδή εμπλουτίζεται το έδαφος από τα φυτικά υπολείμματα που ξαναγυρίζουν και ενσωματώνονται σ’ αυτό.
Καταστροφέας ή Στελεχοκόπτης ή Χορτοκοπτικό  παρ ελκόμενος από τρακτέρ
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: