Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Υδραυλικό ψεκαστικό

Ο υδραυλικός ψεκαστήρας χρησιμοποιείται περισσότερο από ότι τα άλλα είδη ( τον  ψεκαστήρα με ρεύμα αέρα ή τον  ψεκαστήρα πεπιεσμένου αέρα). Η μεταφορά του διαλύματος γίνεται με άμεση πίεση της αντλίας. Όταν το ψεκαστικό διάλυμα πιεσθεί, αναγκάζεται να βγει από το ακροφύσιο με τη μορφή μικρών σταγονιδίων, τα οποία παίρνουν ορισμένο σχήμα, ανάλογα με το είδος του ακροφυσίου. Οι υδραυλικοί ψεκαστήρες που φέρονται από τρακτερ διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατασκευή και τη χρήση τους σε  γενικής ή πολλαπλής χρήσεως  και  χαμηλής ή υψηλής πίεσης.
Υδραυλικό ψεκαστικό φερόμενο σε τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: