Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Αυλακωτήρας

Πρόκειται για ένα διπλό άροτρο με δυο αναστρεπτήρες και δυο υνία. Συνδέεται στο σύνδεσμο τριών σημείων του τρακτερΧρησιμοποιείται για να δημιουργεί κανάλια ή αυλάκια ή σαμάρια για :
  1. Σπορά στον πυθμένα των αυλακιών και στη συνέχεια προστασία των μικρών φυτών από τον άνεμο.
  2. Μεταφορά του νερού σε αρδευόμενο έδαφος. 
  3. Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ζιζανίων γιατί με το σκάλισμα το χώμα πέφτει μέσα στα αυλάκια και σκεπάζει τα ζιζάνια.

Αυλακωτήρας trakter

Δεν υπάρχουν σχόλια: