Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Συμβολή του τρακτέρ στην κατεργασία του εδάφους


Το τρακτέρ όπως έχουμε αναφέρει συνέβαλε τα μέγιστα για την βιομηχανοποίηση της γεωργίας, ξεκούρασε του γεωργούς και τους χάρισε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στην κατεργασία του εδάφους με την προσθήκη παρελκόμενων συνεργάστηκε για τις πιο κάτω εργασίες.    
Αναμόχλευση, Ανάξεση, Αναστροφή, Σκαφή, Συμπίεση, Διαμόρφωση επιφάνειας.

 Krekis тракторΔεν υπάρχουν σχόλια: