Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους


Διαμόρφωση του εδάφους: Είναι η κατεργασία που γίνεται για να μην είναι ισοπεδωμένο το έδαφος, να αποκτήσει κυματοειδή επιφάνεια, να σχηματιστούν αναβαθμίδες, λεκάνες κτλ., με στόχους την  ομοιόμορφη άρδευση, τον σχηματισμό αυλακιών ποτίσματος ή σαμαριών  και την αποφυγή της διάβρωσης. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο trakter του αυλακωτήρα. 
Αυλακωτήρας τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: