Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Αναστροφή

Αναστροφή : Είναι η κοπή του εδάφους και ταυτόχρονη αναστροφή του με στόχους α) την  βελτίωση της διηθητικότητας, β) την ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων και λιπασμάτων, γ) το ξερίζωμα ζιζανίων και δ) τον θρυμματισμό και το ανακάτεμα του εδάφους. Η κατεργασία αυτή του εδάφους γίνεται με την προσθήκη του άροτρου στο τρακτέρ
Άροτρο trakter

Δεν υπάρχουν σχόλια: