Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Αναμόχλευση εδάφους


Αναμόχλευση : Είναι η διακοπή της συνέχειας του εδάφους χωρίς ή με λίγη ανάμειξη, με σκοπό την χαλάρωση του εδάφους (δημιουργία κενών χώρων), τον αερισμό και την διάσπαση αδιαπέραστων στρωμάτων. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο τρακτέρ του καλλιεργητή βαρέως τύπου ή του υπεδαφοκαλλιεργητή. 
υπεδαφοκαλλιεργητής trakter

Δεν υπάρχουν σχόλια: