Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Αρχαίοι Έλληνες αγρανάπαυση και αμειψισπορά


Οι αρχαίοι Έλληνες από την εποχή του Ομήρου πρόσεξαν την σπουδαιότητα της καλλιέργειας των ψυχανθών και την ευεργετική επενέργεια που είχαν στις μετέπειτα καλλιέργειες, έτσι καθιερώθηκε ένα σύστημα τριετούς αμειψισποράς, δηλαδή συστηματικής αλλαγής του είδους της καλλιέργειας κάθε τρία χρόνια στο ίδιο έδαφος.
Αμειψισπορά
Επειδή η καλλιέργεια μόνο ενός είδους φυτού έχει ως επακόλουθο την ελάττωση των συστατικών το οποίο απορροφά σε κάθε καλλιεργητική περίοδο κρίνεται απαραίτητο να εφαρμόζεται το σύστημα της αμειψισποράς. Αμειψισπορά είναι η διαδοχική αλλαγή καλλιεργειών στην ίδια γη. Στόχος της είναι η ελάττωση της κόπωσης του εδάφους και ο εμπλουτισμός του με συστατικά που άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος. Η αμειψισπορά μπορεί να περιλαμβάνει και αγρανάπαυση.
Αγρανάπαυση 
Καλείται η πρόσκαιρη παύση της καλλιέργειας ενός χωραφιού για να κερδίσει ξανά την παραγωγικότητα του. Κατά κανόνα διαρκεί ένα χρόνο και εξαρτάται από το είδος του εδάφους και το κλίμα του τόπου. Η αγρανάπαυση είναι αναγκαία όταν έχουμε  μονοκαλλιέργεια.
Οπότε δεν απαιτείται η χρήση του τρακτέρ κατά τη διάρκεια της αγρανάπαυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: