Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Ποιο τρακτέρ να αγοράσω

Ποιο τρακτέρ να αγοράσω

Σε μια γεωργική εκμετάλλευση το τρακτέρ χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικού είδους εργασίες. Πέρα από το τύπο και την ιπποδύναμη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες :

-Το είδος και το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης.

-Το είδος του εδάφους και η τοπογραφία του αγρού.

-Η ανάγκη αγοράς ενός ή περισσοτέρων τρακτέρ.

-Η οικονομική δυνατότητα του αγοραστή.

-Η αμοιβή που καταβάλλεται από τρίτους για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών.

-Οι κλιματολογικές συνθήκες.

-Τα χαρακτηριστικά των γεωργικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.


Τρακτέρ LS
Τρακτέρ LS

Δεν υπάρχουν σχόλια: