Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Φρένα τρακτέρ (Μηχανισμοί Πεδήσεως)

Πρόκειται για μηχανισμούς τριβής που χρησιμοποιούνται στα τρακτέρ για να μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε θερμότητα και την αποβάλλουν στην ατμόσφαιρα.

Χρησιμότητα

1. Να μειώνουμε τη ταχύτητα

2. Να σταματάμε μόνιμα ή πρόσκαιρα

3. Να σταματάμε απότομα σε περίπτωση ανάγκης

4. Να ακινητοποιούμε τον ένα από τους δύο τροχούς, για να διευκολυνθούμε στις στροφές.

Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση του τρακτέρ διακρίνονται σε : α) Φρένα με σιαγόνες & β) Φρένα με δίσκους.

Ανάλογα με τον τρόπο που εφαρμόζεται για τη μετάδοση της δυνάμεως στις τριβόμενες επιφάνειες διακρίνονται σε :

α) Μηχανικά συστήματα

β) Υδραυλικά συστήματα και

γ) Συστήματα με υδραυλική ισχύ.

Φρένα με σιαγόνες

Αποτελούνται από ένα τύμπανο που γυρνάει μαζί με το τροχό. Μέσα στο τύμπανο υπάρχουν δύο σιαγόνες με το ένα άκρο τους στερεωμένο με πείρο πάνω στο σταθερό δίσκο του πίσω άξονα για να μπορούν να περιστραφούν γύρω από τον πείρο. Τα άλλα δύο άκρα τους με τη βοήθεια ελατηρίου που ονομάζεται επανατακτικό, διατηρούνται σε επαφή με το μηχανισμό που τις ανοίγει. Η εξωτερική επιφάνεια των σιαγόνων επενδύεται με φερμουϊτ, όπως και του δίσκου του συμπλέκτη και απέχει ελάχιστα από την εσωτερική επιφάνεια του τυμπάνου, χωρίς να εφάπτεται σ’ αυτήν.

Στο μηχανικό σύστημα πεδήσεως, όταν ο χειριστής πιέσει το ποδομοχλό ή τραβήξει χειρόφρενο, η δύναμη του μεταβιβάζεται μηχανικά στο έκκεντρο το οποίο είναι σε επαφή με τα ελεύθερα άκρα των σιαγόνων και τις αναγκάζει να ανοίξουν. Με τον τρόπο αυτό οι επιφάνειες που έχουν επένδυση πιέζουν με μεγάλη δύναμη στην εσωτερική επιφάνεια του τυμπάνου και το ακινητοποιούν.

Μηχανικό σύστημα φρένων με σιαγόνες
Μηχανικό σύστημα φρένων με σιαγόνες

Στο υδραυλικό σύστημα πεδήσεως, όταν ο χειριστής πιέσει το ποδομοχλό μεταδίδει τη δύναμη στις σιαγόνες μέσω υγρού που υπάρχει σε δίκτυο σωληνώσεων που συνδέουν τα σημεία αυτά. Το κύριο μέρος είναι δύο κύλινδροι (αντλία φρένων), μέσα στους οποίους κινούνται δύο έμβολα. Οι κύλινδροι αυτοί συνδέονται με τους ποδομοχλούς των φρένων και με τους κυλίνδρους των πίσω τροχών, όλοι οι κύλινδροι και οι σωληνώσεις είναι γεμάτοι υγρό.

Υδραυλικό σύστημα φρένων με σιαγόνες
Υδραυλικό σύστημα φρένων με σιαγόνες

Δεν υπάρχουν σχόλια: