Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Κατεργασία εδάφους – Στόχοι - Εργαλεία

Με το τρακτέρ συνδέοντας :

Υπεδαφοκαλλιεργητές, Ελαφρούς καλλιεργητές, οδοντωτές σβάρνες, Υνιοφόρα και δισκοφόρα άροτρα, φρέζες πετυχαίνουμε την κατεργασία εδάφους για τους κάτωθι λόγους

Βελτίωση εδαφικών ιδιοτήτων

- ικανότητα απορρόφησης και αποθήκευσης νερού

- αερισμός

- χαλάρωση αντίστασης στη διείσδυση

- αύξηση θερμοκρασίας

- μείωση υγρασίας

- ενσωμάτωση λιπασμάτων ή φυτικών υπολειμμάτων

Προετοιμασία σποροκλίνης

- κατάλληλη δομή

- καλή επαφή σπόρου-εδάφους

- επαρκής αερισμός

- επαρκές νερό

- κατάλληλη θερμοκρασία

Διαμόρφωση επιφάνειας αγρού

- ισοπέδωση σε μικρές κλίσεις

- δημιουργία αναχωμάτων / αναβαθμίδων

- δημιουργία αυλακιών ή σαμαριών

Καταπολέμηση παρασίτων (ζιζανίων, εντόμων, μυκήτων)

Βασική εδαφοκατεργασία

Στόχοι:

Καταστροφή ζιζανίων

Χειρισμός υπολειμμάτων προηγούμενης καλλιέργειας

Αποθήκευση νερού βροχοπτώσεων

Διευκόλυνση ανάπτυξης ριζικού συστήματος

Θέρμανση εδάφους

Εργαλεία:


Υνιοφόρα άροτρα

Δισκοφόρα άροτρα

Καλλιεργητές

Δευτερεύουσα ή επιφανειακή κατεργασία

Κύριος στόχος:

Σχηματισμός σποροκλίνης

Εργαλεία:

Σβάρνες (οδοντωτές, δισκοσβάρνες κτλ.)

Ελαφρείς καλλιεργητές

Περιστρεφόμενα σκαπτικά (φρέζες)

Συνδυασμοί των παραπάνω

τρακτέρ
τρακτέρ LS

άροτρο
άροτρο

καλλιεργητής
καλλιεργητής


Δεν υπάρχουν σχόλια: