Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Συχνότητα επεμβάσεων του εδάφους


Οι επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις: α) αλλοιώνουν κατά κανόνα την εδαφική δομή, β) προκαλούν απώλειες νερού, β) ελαττώνουν την οργανική ουσία, γ)  επιβαρύνουν οικονομικά την εκμετάλλευση, γιατί η πλειοψηφία των τρακτέρ κινείται με πετρέλαιο.
Συμβουλή : Πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.
γεωργικός ελκυστήρας ή  τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: