Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Παρεμβάσεις στο έδαφος με το τρακτέρ σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών


Όταν έχουμε εναλλαγές καλλιεργειών, πιο συγκεκριμένα σε Χειμωνιάτικη μετά από χειμωνιάτικη (καλλιέργεια). Στο τέλος της πρώτης χειμωνιάτικης καλλιέργειας, κάνουμε μέτρια αναστροφή του εδάφους αμέσως μετά τη συγκομιδή (όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια).  Νωρίς το φθινόπωρο πραγματοποιούμε βασική κατεργασία του εδάφους με τρακτέρ και προχωρούμε σε σχηματισμό της σποροκλίνης και σπορά.
τρακτέρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: