Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Επιφανειακή κατεργασία με τρακτέρ


Έχοντας προσδέσει στο τρακτέρ παρελκόμενα όπως : φρέζα, σβάρνα (οδοντωτή ή δισκοσβάρνα), ελαφρύ καλλιεργητή ή συνδυασμούς των πιο πάνω,  μπορούμε να σχηματίσουμε την σποροκλίνη (Σποροκλίνη =  Ο χώρος που είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για σπορά). Τα χαρακτηριστικά σποροκλίνης είναι :

  1. Επιφάνεια αγρού χωρίς ζιζάνια
  2. Ικανοποιητική γονιμότητα
  3. Επιθυμητός και ομοιόμορφος βαθμός κοκκοποίησης
  4. Επαρκής αερισμός και εφοδιασμός με νερό
  5. Ισοπεδωμένος αγρός

Δεν υπάρχουν σχόλια: