Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους από την κατεργασία του με τρακτερ.


Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους σε καλλιέργειες μέσω του ριζικού συστήματος τους, με τη χρήση τρακτερ :
Επακόλουθο της συμπίεσης είναι η μείωση του αερισμού με συνέπεια τη παραμόρφωση των ριζών και παρεπόμενο τον περιορισμό στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
trakter

Δεν υπάρχουν σχόλια: