Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Σχηματισμός σποροκλίνης με τη χρήση τρακτερ


Κατά τον σχηματισμό της σποροκλίνης η Καταπολέμηση ζιζανίων επιτυγχάνεται α) με επιφανειακή κατεργασία (σκάλισμα) λίγο πριν τη σπορά ή β) με προσπαρτική ζιζανιοκτονία και ενσωμάτωση (σβάρνισμα).  Η Βελτίωση γονιμότητας πραγματοποιείται α) με Βασική λίπανση (σε όλη την επιφάνεια του αγρού ή εντοπισμένα) και β) με ενσωμάτωση λιπασμάτων στο έδαφος (χρησιμοποίηση του τρακτερ με σβάρνες, καλλιεργητές, φρέζες).  Για διατήρηση της ομοιομορφίας φυτρώματος, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά κατά τον σχηματισμό της σποροκλίνης είναι η Ισοπέδωση, άλλο ένα είναι η κατάλληλη στρωμάτωση εδάφους στη ζώνη κατεργασίας, η οποία είναι διαφορετική για κάθε είδος της καλλιέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: