Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Συμπίεση του εδάφους από την κατεργασία με τρακτερ

Προκαλείται από: α)  τους τροχούς των τρακτερ (αλλοίωση του πορώδους) και β) από συνεχείς αρόσεις στο ίδιο βάθος (σχηματισμός αδιαπέρατου στρώματος – plowpan).
 Η ευαισθησία των εδαφών στη συμπίεση εξαρτάται από: 1) την διάρθρωση (υφή) του εδάφους, 2) την υδατοπεριεκτικότητα του, 3) τον βαθμό χαλάρωσης του, 4) τη συμπίεση του εδάφους από την κατεργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: